Forside

Teknologi - Maskinteknik - 3D Print - Inventor Pro

Undervisningsmateriale til htx.

Teknologianalyse

I teknologifaget anvendes følgende definition af begrebet teknologi:

”Mennesket anvender teknologi som middel til at genskabe og udvide sine livsbetingelser.
Teknologi består af enheden af de fire elementer teknik, viden, organisation og produkt.”
- 1)

De fire elementer i teknologianalysen. - 2)


Ved en teknologianalyse splittes teknologien op i teknik, viden, organisation og produkt.

Produktet er fremstillingsprocessens resultat. Det er målet og resultatet for de tre andre brikker.

 • Produktet kan være materielt eller ikke-materielt.
 • Produktet har en brugsværdi for nogen (målgruppen).
 • Produktet har en bytteværdi (målgruppen vil købe det ).

 • Sådan kan du gøre:
  • Beskriv produktet.
  • Hvem er målgruppen for produktet?
  • Hvilken brugsværdi har produktet?
  • Hvilke væsentlige krav blev der opstillet til produktet (krav fra produktudviklingen)?
  • Findes der andre tilsvarende produkter på markedet? Hvilke styrker og svagheder har produktet i forhold til de andre tilsvarende produkter.
  • Hvilke muligheder og begrænsninger er der i forbindelse med massefremstillingen frem for håndværksproduktion/enkeltstykproduktion? Prøv at se på konkurrencesituationen, og lav økonomiske og markedsføringsovervejelser, og se på de miljømæssige aspekter.

 

Teknik er arbejdsmidler, arbejdskraft og arbejdsgenstande.

 • Arbejdsmidler er maskiner og værktøj.
 • Arbejdskraften der skal til for at fremstille produktet.
 • Arbejdsgenstande er råvarer, halvfabrikata og komponenter der skal bruges ved fremstillingen.
 • Energi der anvendes under fremstillingen

 • Sådan kan du gøre:
  • Lav et flowdiagram over produktfremstillingen - fra råvare til færdigt produkt med et tilhørende forklarende afsnit, hvor flowdiagrammet uddybes.
   Marker evt. hvor produktionen er maskinel og hvor den er manuel. Læg mærke til eventuelle flaskehalse.
  • Hvilket udstyr, værktøjer, materialer, komponenter m.m. skal der bruges?
  • Hvilke valg må der træffes under hensyn til økonomi, sundhed og miljø (det ydre miljø og arbejdsmiljø)?

 

Viden består af kunnen, teoretisk viden, indsigt og intuition.

 • Kunnen består af håndværksmæssig viden, og empirisk viden (erfaringsmæssig viden).
 • Teoretisk baseret viden, noget man har læst, faglig viden fra andre fag.
 • Kreativitet og intuition (vores fornemmelse for hvordan noget skal udføres).

 • Sådan kan du gøre:
  • Hvilken viden skal der til for at massefremstille produktet?
  • Hvilken uddannelse har de forskellige medarbejdergrupper?
  • Hvilke tekniske og håndværksmæssige færdigheder skal der til at massefremstille produktet?

 

Organisation sammenfletter viden og teknik med arbejdskraft og ledelse.

Dvs. den måde fremstillingen foregår på, og den måde arbejdet opdeles og styres på.
Ligeledes også beskrivelse af processen ved fremstilling af produktet. Det visualiseres fx ved et flowchart for fremstillingsprocessen.

 • Sådan kan du gøre - hvis du forestiller dig, at produktet skal produceres i en virksomhed:
  • Hvordan kan virksomheden organiseres? Hvordan ledelelsesmæssigt – horisontal eller vertikal?
  • Hvilke fagforeninger kan der forventes at findes på arbejdspladsen?
  • Hvordan kan det fysiske og psykiske arbejdsmiljø være indrettet?
  • Hvordan kan medarbejderne motiveres: Vedligeholdelsesfaktorer eller motivationsfaktorer? Frynsegoder? Selvstyrende enheder?1)
Jens Müller, Arne Remmen, Per Christensen: Samfundets teknologi : Teknologiens samfund, Herning, Systime (1984)

2)
Teknologi – En håndbog. Kirsten Frandsen m.fl. Forlaget Praxis – Nyt Forlag.