Forside

Teknologi - Maskinteknik - 3D Print - Inventor Professionel

Undervisningsmateriale til htx.

Teknologi B

Bestilling af materialer

Teknologi B er et vigtigt fag - et såkaldt "profilfag" på htx-uddannelsen. Det handler især om løsning af samfundsrelevante problemstillinger, hvor man bruger de naturvidenskabelige fag (fx fysik, kemi, biologi samt også matematik) til at udvikle løsninger. Ved løsnigen skal man indtænke bæredygtighed, miljøvenlighed, ressourceforbrug samt hvordan et muligt produkt kan bortskaffes eller genbruges.

Faget indeholder metoder til ide-generering, idearbejde og produktudvikling. Produktet (den praktiske løsning) skal fremstilles vha. professionelle metoder, og skal dokumenteres ved at lave en teknologianalyse for den fremstillede løsning (teknik, viden, organisation, produkt).

Model til produktudvikling

Omhyggelighed og "kælen for detaljerne" er vigtigt i teknologiprojektet.

Projektet dokumenteres i en teknologirapport, først med valg af en problemstilling, ideer til løsninger, produktudvikling, tegninger, skitser og procesdiagrammer, og beskrivelse af værkstedarbejdet osv. Behovsundersøgelse, prisberegning af løsningen og forslag til markedsføring og salg, samt en beskrivelse af hvem der er målgruppen.
Der udarbejdes en miljøvurdering for den valgte løsning. Der laves også en samfundsmæssig teknologivurdering, hvor løsningens anvendelse skal vurderes. Ligeledes skal løsningen testes og afprøves, og det vurderes om der skal foretages evt. forbedringer.

 

Teknologieksamen 2019

Eksamensoplægget for 2019 - Offentliggøres i marts 2019. Når det bliver offentliggjort, vises kun titlen på temaet (og evt. under-emner), samt forsiden af oplægget.

Teknologirapporten

Rapporten er meget vigtig i teknologiprojektet, det er her du dokumenterer dit arbejde. Her kommer et forslag til opbygning af teknologirapporten, samt også forklaring til hvordan du laver en projektbeskrivelse .

Miljøvurdering - et regneark

Download et Excel-regneark til miljøvurdering. Det giver mulighed for nemmere at foretage et overslag over forbrug af ressourcer (mPR) og energiforbruget (MJ).

Miljødata med materialedata

Data for en del materialer. Inddelt i hovedgrupper fx metaller, træ, plast og andre materialer. Du kan se energiforbruget pr. kg (MJ/kg) og anbefalet bortskaffelse. Kilde Systime.

Teknologianalyse

Hvordan laves en teknologianalyse til rapporten. Det udføres normalt efter værkstedsarbejdet. Hvilken viden skal man have, teknik herunder materialer og værktøjer, og hvordan organiseres fremstillingsprocessen.

Miljøeffekter

Beskrivelse af forskellige miljøeffekter og årsagerne til at vi har dem.

Globale, regionale og lokale miljøeffekter.

Elektronik og miljø

Overordnet kan et elektronik-produkts livscyklus inddeles i faserne råvareudvinding, produktion, distribution/transport, brug og bortskaffelse.Her er et lille uddrag fra Miljøstyrelsen.

Papmøbler projekt

Billeder fra et tidligere projekt om fremstilling af pap-møbler. Papmaterialet er en billig og nem måde at fremstille prototyper på, samt også helt færdige produkter på. Møblerne er samlet uden brug af lim, clips etc.

Billeder fra HJ Hansen

HJ Hansen genvindingsindustri ved Odense havn bortskaffer alle former for metal. Her ses billeder fra et tidligere besøg (2008), med billeder af forskellige fraktioner af metaller.

Billeder fra Bolbro

Vi var i 2013 på besøg hos Odense Renovation, Snapindvej i Bolbro. Her er en del billeder fra genbrugspladsen, hvor man bla. kan se hvilke fraktioner affaldet inddeles i.