Forside

Teknologi - Maskinteknik - 3D Print - Inventor Professionel

Undervisningsmateriale til htx.

Kommunikation og IT C

 

Medier og modeller til brug i Kommunikation it c

I kommunikation og it på c-niveau arbejder vi med en lang række værktøjer til fremstilling af kommunikationsmaterialer og produkter. Det kan være både til forskellige skriftlige opgaver, rapporter, posters, plakater, go-card, visitkort. Her følger en lille oversigt, med ting som skal overvejes.

Kommunikationsmodeller

Laswell

Amerikaneren Harold D. Laswell  gav i 1948 og var en af de første der fremkom med en kommunikationsmodel (kaldes også kanylemodellen).

Modellen ser således ud (de 5 H'er):
Picture

 • ’Hvem’ =  afsenderen
 • ’Hvad’  = det, afsenderen ønsker at kommunikere ud – det kan for nemhedens skyld kaldes ’teksten’ og skal forstås i meget bred forstand som indholdet i en reklamefilm, sms-besked, politiske taler.
 • ’’Gennnem  hvilken kanal’ = det medie, som teksten kommunikeres ud i (sms, tv-interview, youtube, politisk tale)
 •  ’Til hvem’ = modtageren
 • ’Med hvilken effekt’ = den ønskede effekt set fra afsenderens side.

I den gode kommunikation er afsenderens mål, at få modtageren til at handle, som afsenderen ønsker.

Moderne kommunikationsmodel

Herover en anden klassisk kommunikationsmodel. Start med at beskrive afsenderen, forklar hvad er budskabet er (hvad vil afsenderen fortælle) og beskriv hvem modtageren/målgruppen fx personas beskrivelse.

Mediet vælges så det passer  til målgruppen, altså der hvor målgruppen ser budskabet?
Den virtuelle firewall, er brugernes naturlige indbyggede ”skepsis” eller filter overfor budskabet. Man tager ikke alt for givet længere.

Kotlers kommunikationsmodel

Kotlers model medtager "kodning", dvs. først hvordan afsenderen indkoder budskabet, og senere hvordan modtageren afkoder budskabet. Det kan selvfølgelig være svært at afgøre afkodningen, men hvis den er forkert, er kommunikationen mislykket.

 

Kodning af budskab

Hvordan skal budskabet udformes og kodes så modtageren forstår det? Det er et meget vigtigt punkt ved kommunikation. Her kan man bruge forskellige metoder, fx etos, logos og patos.

Et positivt budskab (humor og glæde), er noget godt og glædeligt, nyudvikling eller en spændende præsentation af nyhed, en sejr – vi vandt, jubilæum, fødselsdag, se vores nyudviklede løsning ….

Et negativt budskab (brug af følelser, empati), kan være noget uheldigt, et nederlag – vi tabte, måske er politi indblandet, problemer af en eller anden art.

Afsenderen skal fremstå troværdig og seriøs. Budskabet skal være tydeligt og klart. Udformes så det er pænt og overskueligt.

Ved indkodning bestemmes altså hvordan selve budskabet skal udformes. Her beslutter afsenderen, hvad der skal siges, hvordan det skal siges, og hvor det skal siges. Fx kan der som nævnt bruges følelser, fakta, troværdighed mm. Hvis afsenderen ikke kender modtageren personligt, må afsender forestille sig, hvem modtageren er (fx Persona), og hvordan han reagerer på budskabet. Afsenderen skal samtidig være sikker på at indkode budskabet på en måde, så modtageren synes budskabet er åben og interesseret.

Ved afkodning må vi se på, hvordan vores modtager opfatter og tolker vores budskab. Ved en vellykket kommunikation tolker modtager budskabet, som afsender har tænkt sig det. Indimellem sker det, at modtageren misforstår budskabet og dermed afkoder budskabet forkert eller på en anden måde, end afsender havde tænkt det. Så er kommunikationen mislykket.

 

Støj

Støj i kommunikationsprocessen kan opstå flere steder. Det er noget som forstyrrer budskabet.

&nb

Medier

Der skelnes mellem trykte medier og skærmbaserede medier. Trykte medier er alt der printes på papir. Skærmmedier er alt som vises elektronisk, på computer, telefon, TV osv.

Ved produktion af medier i Photoshop, skal i tænke på:

Ved produktion til print

 • Opløsning 300 dpi
 • Farvesystem CMYK
 • Størrelser på papir A1, A2, A3
 • Skriftstype, ofte med fødder (seriffer) og overskrifter uden fødder (sans seriffer)
 • Skriftstørrelse (måles i pt), vælges så det passer.
 • Farver vælges så de passer til opgaven.
 • Komposition og design (layout) tegnes på papir, derefter på computer fx Photoshop.

Ved produktion til skærm

 • Opløsning 72 ppi *)
 • Farvesystem RGB
 • Størrelser måles i pixels, fx 1024 x 768px, 1280 x 960px, eller 1920 x 1080px afhængig af formålet.
 • Skrift, farver vælges så det passer.
 • Komposition og layout, optegnes på papir. Derefter på comuter, fx i Photoshop.
 • Brugervenlighed, det skal være overskueligt, og god navigation ved fx APP's, hjemmesider.

 

*) I praksis er skærmopløsningen ofte større end 72 ppi, der er standard webopløsning for Photoshop.
Mange computerskærme, tablets og telefoner er dog meget bedre. Se nærmere om "dot pitch"- størrelser her: https://en.wikipedia.org/wiki/Dot_pitch eller beregn den selv her: https://www.sven.de/dpi/

Læs mere om billeder, opløsning og farvesystemer (til skærm) her: http://www.csv.dk/fileadmin/user_upload/intranet/dokumentation/billeder_til_web_CMShouse_jan10.pdf

Vis din skærms opløsning: http://dpi.lv/
Husk dog lige at kontrollere om skærmstørrelsen - Diagonal målt "tommer" - passer !

 

AIDA - model

 

KISS

"Keep It Simple, Stupid" er et gammelt og godt princip, om ikke at gøre tingene mere indviklede og besværlige end nødvendigt. Anvendes både ved kommunikationsprodukter, men også ved teknologiske løsninger.

Ved kommunikation gælder det om at analysere sit kommunikationsprodukt omhyggeligt i forhold til budskab og målgruppe. En forenkling, så det forhåbentlig er mere klart og tydeligt for målgruppen, og herved fjernes "støj".

 

Gestaltlove


Loven om Nærhed
Symboler, der er anbragt nær hinanden, opfattes som hørende sammen.

Loven om Lighed
Symboler, der ligner hinanden, opfattes som hørende sammen.

Loven om Lukkethed
Symboler, der står i samme ramme, opfattes som hørende sammen.

Loven om Forbundethed
Symboler, der er forbundet, opfattes som hørende sammen.

Loven om Figur og Baggrund
Den mindste, afgrænsede figur på arealet vil først blive opfatttet som figuren.

Læs mere: http://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene