Forside

Teknologi - Maskinteknik - 3D Print - Inventor Pro

Undervisningsmateriale til htx.

 

Generelt om Fusion 360 - Lejearrangement - Aksel - Joint/Samlinger - Komponent bibliotek - Sheet metal

Tegning af en aksel i Fusion 360

 

Opret en ny tegning ”Aksel” og tegn emnet. Diameteren i begge ender skal være ø17mm - 15 lang og på midten er diameteren ø25 mm. Opret en Sketch og tegn første cirkel, til endestykket.

Planes og Origin      Aksel

Tast "Q" på tastaturet og extrudér cirklen 15 mm. Herefter konstrueres det midterste stykke ø25 og 100 mm langt. Opret en Sketch på det første stykke aksel, og byg videre herpå. Til sidst konstrueres den anden ende af akslen.

Aksel

Der skal også laves en not i akslen. Opret et nyt plan. Offset det nye plan, så det tangerer akslens yderste diameter. Se herefter.

Aksel    Aksel

 

Aksel  

Opret en ny 2D ”Sketch” i det nye plan og tegn notens form. Se målene herunder.
Tast "Q" på tasturet og cut 4 mm ned i akslen. Så kommer der en not i akslen.

Aksel

Aksel not

Aksel   

Simulation

Opret en "Simulation", her "Static Stress". Se nærmere herefter.

 

Beregninger på aksel

Påfør constraints på akselender hvor kuglelejerne sidder, og herefter en aksial kraft på midten af akslen. Tyngdekraften er 9,807 m/s2

Aksel stress-analyse     Aksel stress-analyse

Kraft påføres i bunden af noten - 4000 N.

Aksel stress-analyse

Understøtninger (constraints) ved kuglelejer.

Aksel stress-analyse

Max stress (Von Mieses) beregnes til ca. 55 MPa. Med en tilladelig flydespænding for stål på anslået 207 MPa, giver det en sikkerhedsfaktor på 3,76 (for stål S235 er det jo egentlig 235 MPa og det giver en sikkerhedsfaktor på ca. 4,27).

Stress-analyse på aksel

Nedbøjningen bliver størst på midten, ca. 0,01099 mm.

Aksel stress-analyse

Sikkerhedsfaktor

Aksel stress-analyse

Akslen nedbøjes og udsættes for bøjningsspænding σb. Det giver principielt en trykspænding i den øverste del af akslen, og en trækspænding i den nederste del. Den maksimale bøjningsspænding optræder ude på den yderste del af akslen. Se principtegning herunder. Mb er bøjningsmomentet og Wx er akslens modstandsmoment.