Forside

Teknologi - Maskinteknik - 3D Print - Inventor Pro

Undervisningsmateriale til htx.

 

Lejearrangement - Rapporten - Styrkelære - Akselberegning - Tolerancer - Materialelære - Robot - Gokartberegning - Pladeklip

Maskinteknik A - Tolerancer

Tolerancer

Da et emne ikke kan fremstilles på et fuldstændigt nøjagtigt mål, må man beskrive hvor store afvigelserne må være.

Denne afvigelse kaldes tolerance.

Det er vigtigt at specificere den rette tolerance, ikke for fin - så bliver det dyrt, og ikke for grov - så virker produktet måske ikke.

Man bruger DS/ISO 286-1:2010, som er den nyeste. Men i praksis kan DS806 og DS807 anvendes til tolerance­systemet for pasninger (aksel og hul).

Man bruger altså tolerancerne når to dele skal passe sammen, fx en aksel i et hul (til et kugleleje). Tolerancerne angives med et bogstav og et tal. Nærmere følger senere.

Beskrivelse af en tolerance

En skematisk fremstilling af aksel og hul.
Toleranceområdet er stærkt forstørret på billedet, og vist i forhold til det nominelle mål = Nullinie.

Et emne fremstillet med en tolerance skal godkendes hvis målet ligger inden for tolerancen.
Om målet ligger i toppen eller bunden af tolerancen er ligegyldigt.

 

Nominel mål
Det nominelle mål er det mål der står foran tolerancen.
I disse eksempler er det nominelle mål 50, men angivet med forskellige tolerancer..

 

 


Målet skal ligge mellem 50.2 og 50.4
Målet skal ligge mellem 50.1 og 50.0
Målet skal ligge mellem 50.2 og 49.8 

 

Pasninger
I tolerancesystemet er der tre slags pasninger,
1) bevægelige (clearance fits) og 2) faste pasninger (interference fits), og 3) mellempasning (transistion fits).

Ved bevægelige pasninger er akseldiameteren altid mindre end hullet.
Ved faste pasninger er akseldiameteren altid større end hullet.

 

Spillerum – ved bevægelige pasninger (clearence fits)
Der er tale om spillerum når det mindste hul efter tolerancen er større eller lig med den største aksel.
Man beskriver mindste og største spillerum. (dvs. enten mindste hul/største aksel eller største hul/mindste aksel).
Pasningen kaldes en bevægelig pasning.

Overmål – ved faste pasninger (interference fits)
Der er tale om overmål når det største hul er mindre end den mindste aksel.
Pasningen kaldes en fast pasning (pres pasning).

Man beskriver her mindste og største overmål. (dvs. enten største hul/mindste aksel eller mindste hul/største aksel).


Mellempasning – midt imellem pasninger (transistion fits).
En mellempasning kan være enten bevægelig eller fast, afhængig af hvor i toleranceområdet målet ligger. Dvs. der kan være tale om enten spillerum eller overmål.

 

ISO tolerancer og pasningssystem
For en komplet oversigt henvises til DS/EN ISO 286-1:2010 (eller de ældre DS806 og DS807).

Huller og aksler
Et tolerancesat mål består af et bogstav og et tal.

Eks.: en aksel skal drejes på 30f7


- 30 er det nominelle mål.
- f er tolerancens beliggenhed i forhold til nullinien
- Store bogstaver for huller - små bogstaver for aksler.
- 7 (IT7) er toleranceklassen (tolerancens størrelse).


 

Der er 18 toleranceklasser fra IT1 til IT18. Jo mindre tal jo finere tolerance.
Normalt bruges kun klasserne fra IT5 til IT10.

 

HULLER


(store bogstaver)
”A-H” er hullet større end det nominelle mål.


”M-Z” er det mindre end det nominelle mål.

 

 

AKSLER


(små bogstaver)
”a-h” er akslen mindre end det nominelle mål.


”k-z” er det større end det nominelle mål.

 

 

På billederne herover ses en grafisk fremstilling af tolerancernes beliggenhed i forhold til nullinien.
De blå områder viser tolerancerne.
Afstanden fra nullinien til det blå kaldes grundafvigelsen.

Skemaet herunder viser grundtolerancer.

Grundafvigelsen varierer med toleranceklassen (IT) jo mindre toleranceklasse jo mindre grundafvigelse.


Figur 1 Grundtolerancer  IT6 til IT9

Grundtolerancen afhænger af det nominelle mål og toleranceklassen (IT).
Jo mindre det nominelle mål er, jo mindre grundtolerance. Jo mindre IT klasse jo mindre grundtolerance.

Eksempel:

Grundtolerancen for toleranceklasse IT7 (se figur 1, s4) ved et nominelt mål på 30 mm:
- Gå ind i tabellens første kolonne nominelt mål
- Gå ned i rækken: Over 18 til og med 30

- Følg rækken hen til kolonnen med IT7
- Aflæs værdien 21 μm

 

 

Eksempel 2 (se tabel her til højre):


Tolerancen for en aksel 30f7:

- Gå til tabellens første kolonne nominelt mål
- Gå ned i rækken: Over (24) til og med 30
- Følg rækken hen til kolonnen med f7
- Her står -20 -41 μm
- Akslens mål skal ligge mellem 29,98 og 29,959
- Største mål (29,98) - mindste mål (29,959) og grundtollerancen= (0.021)

Tolerancetabellen kan bruges til at lave pasninger mellem aksel og hul.

Ved hulbasis er udgangspunktet at hullernes mindste mål afviger 0 fra nullinjen.
Mindste mål på 30H7=30,0.

En 30f7 aksel og et 30H7 hul giver tilsammen en løbepasning.

 

 

 

 

Eksempler på anbefalede pasninger fra DS/ISO 286-1, hhv. med hulbasis eller akselbasis.

Generelle tolerancer efter DS2768.

Hvis der ikke skal særlige ISO tolerancer på maskindele, kan denne mere generelle angivelse bruges.

Fra Maskintegning 16.udg. (Erhvervsskolernes Forlag), s. 103.


Øvelser til ISO tolerancer (DS/ISO 286-1):

Brug dette link til at finde tolerancerne (tallene): http://www.calcool.dk/pasninger.htm

1)
Et kugleleje skal monteres på en aksel:

Akseldiameter er ønsket til ø17 j6 (fundet i kuglelejekataloget s. 38)
Find tolerancen for ø17 j6. Angiv største og mindstemål på akslen.

 

2)
En olietætningsring skal monteres på en aksel:

Akseldiameter ønskes ø24 h7 (fundet i olietætningsringskatalog)
Find tolerancen for ø24 h7. Angiv største og mindstemål på akslen.

 

3)
Et kugleleje skal monteres i et lejehus.

Hullets diameter ønskes ø47 H7 (fundet i kuglelejekataloget s.40)
Find tolerancen for ø47 H7. Angiv største og mindstemål for hullet.

 

4)
Et lejedæksel skal monteres i et lejehus.

Den udvendige diameter på dækslets reces skal være ø47 f7.
Find tolerancen for ø47 f7. Angiv største og mindstemål på akslen.

 

5)
Et hul skal fremstilles i et lejehus, til en olietætningsring.

Hullets diameter ø40 H7 (bestemt af olietætningsring)
Find tolerancen for ø40 H7. Angiv største og mindstemål for hullet.


6)
En pasning mellem aksel/hul skal være ø40 H8/f7 (bevægelig pasning – clearence fit)

Angiv største og mindstemål for hhv. aksel og hul.
Bestem største og mindste spillerum for de to dele.

 

7)
En pasning mellem aksel/hul skal være ø60 H7/p7 (overmål – interference fit)

Angiv største og mindstemål for hhv. aksel og hul.
Bestem største og mindste overmål for de to dele.

 

8)
En pasning mellem aksel/hul skal være ø30 H7/k6 (mellem pasning – transistion fit)

Angiv største og mindstemål for hhv. aksel og hul.
Bestem største og mindste spillerum/overmål for de to dele.