Forside

Teknologi - Maskinteknik - 3D Print - Inventor Pro

Undervisningsmateriale til htx.

 

Lejearrangement - Rapporten - Styrkelære - Akselberegning - Tolerancer - Materialelære - Robot - Gokartberegning - Pladeklip

Maskinteknik A

Rapportens indhold:

Rapporten skal være samlet til et dokument incl. alle tegninger mm., og i pdf-format, og skal indeholde:

1. Forside

2. Indholdsfortegnelse

3. Indledning

(Bemærk! Det er ofte lettest at skrive indledningen, når man har skrevet hele rapporten)

4. Projektbeskrivelse

5. Problemidentifikation

Her skal DU:

6. Problemanalyse

Her skal DU:

7. Produktprincip

Her skal DU:

8. Produktudformning

Her skal DU:

9. Produktionsforberedelse

Her skal DU:

10. Realisering

Her skal DU i praksis (værksted):

11. Perspektivering

12. Konklusion

13.  Bilag

14. Litteraturliste/kildeoversigt

Rapporten generelt